Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

Coca Cola - 2007

Robert Mickelsen


Lampworked Borosilicate Glass, 2007

 
30.25 x 9 x 9"               $12,000