Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

Doug Signorovitch


"Teapot"
Raku fired clay       27 x 28 x 17"       $13,000


 
Broken Home, Doug Signorovitch

"Broken Home"
Raku fired clay         29 x 15 x 14"         $11,000