Stewart Fine Art, An Online Art Gallery                                  954-563-1750  
                                         Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art  ·  Stewart Fine Art

Contemporary Paintings • Fine Art Photography • Sculpture • Studio Glass • Ceramics

MuranoMurano, Rene Rietmeyer                 Murano, detail; Rene Rietmeyer


2007, Hand blown glass boxes, wall installation

56 x 8 1/4 x 4"               $10,000